Levensreddend Handelen

Trainingen van First Aid Netwerk worden uitsluitend verzorgt door docenten, werkzaam of werkzaam geweest in de medische hulpverlening.

Cursus informatie

Deze cursus is met name geschikt voor hulpverleners die in acute situaties adequaat willen optreden.

Deze cursus is gelijkwaardig aan onder andere het certificaat levensreddend handelen van het NIBHV.

Cursus materiaal

Werkboek Advanced First Aid 
Cursus evaluatie; verklaring

Vaardigheidstraining

Tijdens de cursus is er veel ruimte voor het oefenen van diverse (levensreddende) vaardigheden.

Beoordeling

Cursisten worden gedurende de gehele cursus beoordeeld 
(continue assessment). Aan het einde van de cursus vindt een
theoretische toets plaats.

Cursus onderdelen

INTRODUCTIE

 • Basiprincipes Eerste Hulp
 • Keten van Overleven
 • Acute hulpverleningsprocedure

      
VEILIGHEID

 • Beoordeling situatie
 • Beschermende maatregelen

LEVENSREDDEND HANDELEN

 • Methodische benadering
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie volwassenen
 • Automatische Externe Defibrillator
 • Beademingsmasker
 • Luchtwegbelemmering

LEVENSBEDREIGENDE AANDOENINGEN

 • Ernstige bloeding
 • Shock

Cursus specificatie

Aantal deelnemers:
12:1
Cursus duur:
Basiscursus:           minimaal 6 uur
Herhalingscursus:           minimaal 4 uur
Beoordeling:
Continu door instructeur
Certificering:
Certificaat is 1 jaar geldig