Eerste Hulp aan kinderen

Deze cursus is met name geschikt voor hulpverleners die naast het optreden in acute situaties meer verdieping willen hebben in veel voorkomende ziektes en letsels bij kinderen.

Deze cursus leert u te handelen in geval van een acuut medisch probleem bij een baby of kind. In afwachting op de komst van de professionele hulpverlening. Daarnaast worden veelvoorkomende letsels en kinderziekten behandeld.

Cursus materiaal

Werkboek Eerste Hulp aan Kinderen
Cursus evaluatie & verklaring

Vaardigheidstraining

Tijdens de cursus is er veel ruimte voor het oefenen van diverse levensreddende vaardigheden.

Beoordeling

Cursisten worden gedurende de gehele cursus beoordeeld 
(continue assessment). Aan het einde van de cursus vindt een theoretische toets plaats.

Cursus onderdelen

INTRODUCTIE

 • Basis principes Eerste Hulp
 • Keten van Overleven
 • Acute hulpverleningsprocedure

      
VEILIGHEID

 • Beoordeling situatie
 • Beschermende maatregelen

      
LEVENSREDDEND HANDELEN

 • Methodische benadering
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie baby & kind
 • Reanimatie volwassenen
 • Automatische Externe Defibrillator
 • Beademingsmasker
 • Luchtwegbelemmering baby, kind en volwassenen

LEVENSBEDREIGENDE AANDOENINGEN

 • Ernstige bloeding
 • Shock

AANDOENINGEN, ZIEKTE OF LETSELS

 • Aandoeningen van de ademhaling
 • Aandoeningen van de circulatie
 • Aandoeningen door externe factoren
 • Neurologische aandoeningen
 • Overige aandoeningen en letsels

EERSTE HULP

 • Eerste Hulp materiaal
 • Eerste Hulp in de praktijk
 • Slachtoffer registratie formulier

Cursus specificatie

Aantal deelnemers:
6:1
Cursus duur:
Basiscursus:           minimaal 12 uur
Herhalingscursus:           minimaal 6 uur
Beoordeling:
Continu door instructeur en theorietoets
Certificering:
Certificaat is 1 jaar geldig