First Aid Network ontwikkelt eerste hulpcursussen volgens de meest recente (inter)nationale reanimatie- en eerste hulp richtlijnen en naar de nieuwste didactische inzichten. 

Unieke Lesmethode

De leermethodiek van First Aid Network is opgezet om cursisten de vaardigheden en het zelfvertrouwen bij te brengen om veilig en efficiënt te handelen.

Leermethodiek

De leermethodiek van First Aid Network is opgezet om cursisten de vaardigheden en het zelfvertrouwen bij te brengen om veilig en efficiënt te handelen in geval van nood.

Onze aanpak onderscheidt zich op een aantal vlakken:

  • Unieke leermethodiek, jarenlang beproefd
  • Zeer modern cursusmateriaal
  • Veilig leerklimaat, oefenen in kleine groepjes, afwisselend programma
  • Vaardigheidstraining staat centraal, veel oefenmomenten om stapsgewijs vertrouwd te raken met de benodigde vaardigheden
  • Korte praktisch gerichte cursussen zonder overtollige ballast

Deze leermethodiek wordt toegepast op al onze cursussen:

De First Aid instructeurs hebben veelal hun sporen verdiend in de spoedeisende zorg en/of zijn sterk didactisch onderlegd.