First Aid Network ontwikkelt eerste hulpcursussen volgens de meest recente (inter)nationale reanimatie- en eerste hulp richtlijnen en naar de nieuwste didactische inzichten. 

Unieke Lesmethode

De leermethodiek van First Aid Network is opgezet om cursisten de vaardigheden en het zelfvertrouwen bij te brengen om veilig en efficiënt te handelen.

Leermethodiek

De leermethodiek van First Aid Network is opgezet om cursisten de vaardigheden en het zelfvertrouwen bij te brengen om veilig en efficiënt te handelen in geval van nood.

Onze aanpak onderscheidt zich op een aantal vlakken:

  • Unieke leermethodiek, jarenlang beproefd
  • Zeer modern cursusmateriaal
  • Veilig leerklimaat, oefenen in kleine groepjes, afwisselend programma
  • Vaardigheidstraining staat centraal, veel oefenmomenten om stapsgewijs vertrouwd te raken met de benodigde vaardigheden
  • Korte praktisch gerichte cursussen zonder overtollige ballast

Deze leermethodiek wordt toegepast op al onze cursussen:

De First Aid instructeurs hebben veelal hun sporen verdiend in de spoedeisende zorg en/of zijn sterk didactisch onderlegd.

FAN cursus (First Aid Network)

First Aid Network is een internationaal georiënteerd en erkend trainingsprogramma op gebied van de acute eerste hulpverlening.

Het hoofdkantoor van First Aid Network is gevestigd in Nederland. First Aid Network biedt een aantrekkelijk, gevarieerd en voordelig Eerste Hulp programma en wordt gebruikt binnen verenigingen, overheden, bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen en kinderdagverblijven.

ExTH.
Toezichthouders die optreden in het publieke domein hebben een verantwoordelijke taak. De uitvoering van hun werk en de verantwoordelijkheid die de maatschappij vraagt, stellen hoge eisen aan deze beroepsbeoefenaren.

Brancheorganisatie Publieke Veiligheid heeft er groot belang bij dat toezicht- en handhavingsactiviteiten het vertrouwen hebben van overheid, politie en publiek. Op hun initiatief is in samenwerking met de Politieonderwijsraad, Politieacademie, ROC’s, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Justitie, VNG en de VEXPAN de exameninstelling ExTH opgericht. First Aid Network is ExTH gecertificeert.

Wij bieden verschillende (Nederlandstalige) Eerste Hulp lespakketten, onder andere levensreddend handelen, Eerste Hulp en Eerste Hulp aan Kinderen. Al onze opleidingen voldoen aan de Europese Eerste Hulp & Reanimatie richtlijnen.

Recent is het werkboek Eerste Hulp, als externe organisatie, door de Nederlandse Reanimatie Raad beoordeeld en goedgekeurd.
Onze module Eerste Hulp aan Kinderen voldoet met de extra NIKTA certificering aan de wettelijke eisen voor gastouders.

U kunt via Actie SH ook uw Eerste Hulp (herhalings) diploma van het Oranje Kruis of Rode Kruis laten verlengen.
U krijgt hiervoor een geldig en gewaardeerd FAN (Eerste Hulp) certificaat.

Wij zien u graag snel op een van de cursusdagen…