Ieder jaar worden honderdduizenden mensen getroffen door een plotselinge ziekte of een ongeval. Een deel van deze slachtoffers komt ten gevolge hiervan te overlijden.  Een groot deel van deze sterfgevallen kan worden voorkomen als omstanders Eerst Hulp vaardigheden beheersen en toepassen.

De kennis en vaardigheden die u bij First Aider zal verwerven kunnen een positieve bijdrage leveren in de overlevingskans van het slachtoffer. Eerste Hulp leren toepassen is een interactief proces waarvoor een combinatie van empathie, vaardigheden en kennis noodzakelijk is. In slechts een korte tijd zult u de noodzakelijke Eerste Hulp vaardigheden aanleren.  Elke oefening is bedoeld om u zowel de vaardigheden als het vertrouwen te geven om Eerste Hulp toe te passen wanneer dit nodig is.

Eerste Hulp is het verlenen van hulp aan een ziek of gewond slachtoffer voordat professionele hulp te plaatse is.  Naaste het beheersen van de Eerste Hulp vaardigheden is het geruststellen en begeleiden van het slachtoffer en naasten essentieel. Het verlenen van Eerste Hulp is absoluut niet moeilijk, het is vooral een kwestie van gezond verstand. Een Eerste Hulp situatie kan elk ogenblik ontstaan.